Mogelijkheden tot verwijzing

Implantologie Den Haag / TEK Groenendijk heeft al vanaf 2001 een prettige en langdurige samenwerking met vele collegae uit de regio. Daarbij valt naast het uitvoeren van (deel)behandelingen te denken aan praktijkondersteuning in de vorm van diagnostiek, prognosebepaling, ondersteuning bij het maken van de suprastructuren op implantaten, nazorg en complicatiemanagement in de vorm van cursussen.

U kunt naar ons verwijzen voor

  • het laten maken van OPG (2D) of CT scans (3D)
  • parodontale behandeling
  • implantologische behandeling
  • restauratieve behandeling

Stappenplan verwijzingen

Implantologie / Parodontologie / Restauratieve Tandheelkunde

De behandelingen verlopen altijd volgens een vast stappenplan. Het stappenplan kent  vier onderdelen die in onderstaande tekst worden toegelicht.

  1. Intake consult
  2. Opstellen en bespreken van een behandelplan
  3. Behandeling
  4. Afbehandeling en nazorg

1. Onze intake: het informatieconsult

Patiënten kunnen naar aanleiding van uw verwijzing een afspraak maken voor een informatieconsult. Zij krijgen vervolgens een afspraakbevestiging en een gezondheidsvragenlijst. Tijdens het informatieconsult nemen wij de anamnese af en aan de hand van intra-oraal en röntgenologisch onderzoek wordt het probleem geanalyseerd. De behandelmogelijkheden en kosten worden met de patiënt besproken.

2. Opstellen van een behandelplan

Soms is direct duidelijk wat de behandeling zal zijn, maar vaak zijn er ook verschillende mogelijkheden waarover de patiënt kan nadenken. Naar aanleiding van het informatieconsult ontvangen de verwijzend tandarts en de patiënt een verslag van de bevindingen en één of meer behandelvoorstellen. De patiënt ontvangt tevens een kostenspecificatie van de voorgenomen behandeling. Bij de volgende afspraak wordt het behandelplan definitief vastgesteld en treffen wij voorbereidende maatregelen voor de eerste behandeling (afdrukken, receptuur, en dergelijke).

3. De behandeling

Vervolgens vindt er:

  • parodontale
  • implantologische

restauratieve behandeling plaats

4. Afbehandeling en nazorg

Als de behandeling voltooid is, maken wij controlefoto’s en wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen tandarts, die tevens een verslag van de behandeling ontvangt. Nazorg wordt verleend conform de protocollen van de NVOI voor de implantologische en restauratieve  behandelingen en volgens de NvVP voor parodontale behandelingen. Implantologisch behandelde patiënten zonder mondhygiëniste blijven onder 3 maandelijkse controle. De verdere controles zijn op geleide van de bevindingen.