Implantaten

Implantaten

Wanneer u een of meerdere tanden of kiezen mist of deze verwijderd moeten worden, is het tijd voor een implantaat. Dit zijn kunstmatige wortels die in het bot worden geplaatst. Er zijn implantaten voor de onderkaak en implantaten voor de bovenkaak. Hier wordt een kroon, brug of overkappingsprothese over geplaatst om het gebit weer te completeren. Het spreekt voor zich dat kwalitatieve implantaten lichaamsvriendelijk en veilig zijn. Meestal wordt er titanium gebruikt voor een implantaat. Wilt u een implantaat laten plaatsen, dan gaat u hiervoor naar de specialist: een implantoloog.

Implantaat plaatsen

Voordat een implantaat geplaatst wordt,  zal er eerst een mond onderzoek gedaan worden. Tevens wordt er een OPG-foto (2-dimensionale panorama röntgenfoto) en/of een CBCT (3-dimensionale röntgen opname) van uw kaak worden gemaakt. Aan de hand hiervan wordt er door de implantoloog een diagnose gesteld en een behandelplan (zorgplan) opgesteld. Er wordt gekeken of er problemen met uw gebit of specifieke gebitselementen zijn, een prognose gegeven per tand of kies, beoordeeld of er voldoende kaak bot is om een implantaat/implantaten te plaatsen, en zo ja, welke afmeting en plaats het implantaat/de implantaten moet(en) hebben in uw boven- en/of onderkaak. Aan de hand van de tandheelkundige bevindingen en in overleg met u, wordt er voor een oplossing gekozen die bij u past. Alle behandelingen kunnen onder plaatselijke verdoving, of narcose worden uitgevoerd.

Vaste tanden en kiezen op implantaten

Bij aanwezigheid van voldoende bot, is het plaatsen van een implantaat een relatief eenvoudig proces. Daarom is het belangrijk om de te vervangen tand(en) en/of kies / kiezen niet te laten verwijderen / trekken alvorens een implantoloog te consulteren. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat de kaak snel slinkt na tandextractie. Als een gebitselement is getrokken, dan zijn er extra – en meer uitgebreide operaties nodig om de kaak te herstellen (het tandvlees wordt dan open gesneden, dit is bij de minimaal invasieve methodes niet nodig), daardoor wordt het tandvlees minder mooi met de conventionele methode. Implantologie Den Haag onderscheidt zich door, minimaal invasieve technieken toe te passen, het bot maximaal te behouden direct na tandextractie, en zo mogelijk ook direct een implantaat met tijdelijke kroon te plaatsen. De voordelen voor u als patiënt zijn evident: geen uitgebreide chirurgie, waardoor nauwelijks/minder napijn en/of zwelling, minder afspraken, direct een (tijdelijke) tand/tanden, en een wetenschappelijk bewezen mooier resultaat met dezelfde succespercentages als de gebruikelijke methode (voor meer informatie zie: directe tandvervanging of behoud van de kaak na tandextractie).

Als de tand/kies al verwijderd is, of als deze niet aangelegd is, dan is er meestal te weinig kaakbot/zwak bot, en is er eerst een opbouw van de kaak en/of sinuslift nodig alvorens te implanteren. In dat geval zal er een genezingskap op het implantaat geplaatst worden, en is het belangrijk dat er geen zware inspanning wordt geleverd tijdens het genezingsproces, om spanning/druk op de wond te vermijden.

Klikgebit op implantaten

Als een kunstgebit los zit, of u kunt niet spreken/lachen/kauwen met uw prothese, dan kunnen implantaten een oplossing bieden. Bij een volledige tandeloze onder- en/of bovenkaak worden deze meestal vergoed vanuit de Basisverzekering. Het aanbrengen van implantaten ten behoeve van een klikgebit is een eenvoudige procedure. Voor meer informatie, zie gebitsprothese.

Tandimplantaten in Den Haag

Een stralend gebit is geen vanzelfsprekendheid. Veel mensen hebben problemen met hun gebit. Sommige zijn zichtbaar, andere niet. Wanneer tanden ontbreken, is dit altijd een zichtbaar probleem. Gelukkig kan dit opgelost worden met een professioneel tandimplantaat. Onze kliniek is gespecialiseerd in het vervangen van een voortand of meerdere voortanden met een implantaat. Een implantaat ter vervanging van een voortand kan doorgaans zonder problemen direct geplaatst worden. Een implantaat tand zorgt niet weer voor een stralende lach. Eenmaal vastgegroeid wordt ook het eten  een stuk eenvoudiger. Dit geldt uiteraard ook voor een implantaat kies. Implantologie Den Haag maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen en innovatieve behandeltechnieken waardoor al onze implantaten een zeer natuurlijke uitstraling hebben.

Implantaten behandeling Den Haag

Implantaten in de onderkaak of implantaten in de bovenkaak laten plaatsen? Wanneer u een implantaten behandeling in Den Haag nodig heeft, kunt u terecht bij Implantologie Den Haag. Wij zijn specialist op het gebied van implantaten voor het hele gebit. Implantologie is een vak apart. Niet elke tandarts of kaakchirurg is hier goed in. Omdat wij ons volledig hebben toegelegd op implantologie, mogen wij ons expert noemen op dit gebied.

Neem contact op

Heeft u nog vragen? Wilt u graag meer weten over de behandeling of over het plaatsen van implantaten in de bovenkaak of onderkaak? Maak dan een afspraak  voor een diagnose en behandelplan. Of u zich verder onder behandeling wil stellen is natuurlijk vrijblijvend. De implantoloog en haar team beantwoorden  uw vragen en stellen u graag op uw gemak. Een implantaat behandeling is niet zomaar iets. Kies daarom altijd voor een specialist.