Alternatief voor implantaat

Alternatief voor implantaat

Als er tanden of kiezen missen, of verloren dreigen te gaan, dan zijn implantaten in de regel de meest ideale oplossing. Als u erg opziet tegen de implantaat behandeling, dan is een behandeling onder narcose een goed alternatief. Maar ook om bijvoorbeeld gezondheids – , praktische of  financiële redenen kan er soms ook voor een alternatieve tandheelkundige behandeling gekozen worden.

Conventionele alternatieven Den Haag

Hoewel een oplossing met behulp van een implantaat / implantaten in de meeste gevallen tandheelkundig de meest ideale behandeling betreft, worden binnen onze kliniek Implantologie Den Haag ook mogelijke alternatieven besproken, zoals een bijvoorbeeld een brug op natuurlijke elementen of een prothese. Op deze manier kunt u weloverwogen keuze kunt maken. De opties willen we hieronder kort voor u toelichten.

Brug over de eigen tanden en kiezen

Een brug is een manier om uw gebit weer compleet te maken. Bij een missende tand of kies wordt idealiter een implantaat geplaatst, maar een brug over de eigene aan elkaar vastgemaakte kronen vormen een brug. Voordeel is dat een brug binnen korte tijd (1-3 weken) klaar is. Een tijdelijke brug kan al dezelfde dag na het afslijpen worden geplaatst. Nadeel van een brug is, dat van de natuurlijke gebitselementen rondom 1.5-2 mm moet worden afgeslepen. Als de naburige tanden / kiezen toch al op de nominatie staan voor een kroon, dan kan dit een goed alternatief zijn, maar het is schadelijk om (redelijk) gezonde tanden / kiezen te af te slijpen. De kosten van een implantaatkroon en een conventionele brug zijn gelijk.

Etsbrug

Een etsbrug (ook wel een “Maryland brug” genoemd) bestaat uit een tand met vleugels. Deze wordt aan de achterzijde van de naburige voortanden geplakt. Als er voldoende ruimte voor de vleugels is (bij een open beet van de voortanden), hoeven de tanden niet afgeslepen te worden. Echter, dit is meestal niet het geval. Behalve dat de voortanden in de meeste gevallen moeten worden afgeslepen, is een ander nadeel dat een etsbrug vaak loskomt en er veelal niet mooi uitziet wegens doorschijnen van de vleugels bij de buurtanden. Een etstand wordt daarom vaak gezien als een tijdelijke – of semi-permanente oplossing.

Frameprothese

Een frameprothese is een uitneembare partiële – oftewel gedeeltelijk prothese, die houvast heeft  met metalen haakjes op de resterende tanden en kiezen. Deze prothese steunt deels op de kiezen, deels op de kaak. De basis is gemaakt van een metalen frame, waarop met kunststof tanden en/of kiezen zijn aangebracht. Het is een relatief goedkope oplossing, maar vaak wordt er discomfort ervaren. Dit alternatief voor een implantaat veroorzaakt significant meer plakvorming in de mond, en wordt dan ook wel als het voorportaal van een volledige prothese beschouwd.

Kunststof plaatprothese

Ook een kunststof plaatprothese, ook wel “plaatje” genoemd, is partiële prothese die alleen de gaten opvult van missende tanden of kiezen. In tegenstelling tot de frameprothese wordt steunt deze prothese volledig op het tandvlees en het onderliggende kaakbot. Het plaatje dient meer als cosmetische oplossing dan een functionele, kauwvermogen wordt er niet echt mee hersteld. Door de druk op de kaak zal deze sneller slinken. De tand of kies in de tegenoverliggende kaak kan hierdoor uitgroeien. Het is geen volledig kunstgebit, maar beslaat alleen de tanden of kiezen die u mist. Omdat een plaatje vaak tot discomfort, pijn en/of misselijkheid leidt, wordt deze voorziening beschouwd als een tijdelijke oplossing of een voorportaal voor een volledige prothese.

Een afspraak maken in Den Haag

Wilt u een implantaat behandeling en/of de alternatieven graag een keer met ons doorspreken? Dan bent u van harte welkom in onze praktijk in Den Haag. Implantologie Den Haag beschikt over jarenlange ervaring. Onze specialisten zijn u graag van dienst. Maak een afspraak om de mogelijkheden door te spreken, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.