FAQ mondhygiënistes

Vaste kronen en bruggen: Bass-methode/elektrisch gecombineerd met ragen in de zijdelingse delen en flossen in het front (uitgaande van intacte papillen)
Wrap around brug : elektrisch in combinatie met ragers en monddouche
Stegen: elektrisch in combinatie met ragers

Categorie: Mondhygienist

Ja

Categorie: Mondhygienist

Vaste kronen en bruggen: Bass-methode/elektrisch gecombineerd met ragen in de zijdelingse delen en flossen in het front (uitgaande van intacte papillen)
Wrap around brug: elektrisch in combinatie met ragers en monddouche.
Stegen: elektrisch in combinatie met ragers.

Categorie: Mondhygienist

Ja

Categorie: Mondhygienist

Afhankelijk van de situatie ragers, flos, brugnaalden, tape of schoenveters.

Categorie: Mondhygienist

Melkachtig debris uit de sulcus bij druk op het tandvlees

Categorie: Mondhygienist

Mondhygiëne-instructie, eventueel resectie.

Categorie: Mondhygienist

Ja, als daar aanleiding toe is. Een gezond parodontium is onontbeerlijk voorafgaand en volgend op en implantologische behandeling

Categorie: Mondhygienist

De mondhygiëniste speelt een centrale rol in de handhaving van de mondgezondheid. Met name patiënten met een parodontale behandelhistorie  dienen opgenomen te worden in een 3 maandelijks nazorg systeem. Herhaaldelijk motiveren van patiënt en monitoren van de parodontale gezondheid is noodzaak bij patiënten met een parodontaal verleden.
Geadviseerd wordt om niet standaard te sonderen rondom implantaten omdat dan een porte déntree wordt gecreëerd voor micro-organismen door verbreking van de epitheliale aanhechting aan het zirconium of titanium. Door met de sonde lichte druk te geven op de sulcus kan beoordeeld worden of er mucositis aanwezig is. Bij vermoeden op een pocket kan voorzichtig gesondeerd worden, maar niet met kracht want dan kan implantaat niveau bereikt worden zonder aanwezigheid van pathologie. Het omgekeerde kan ook voorkomen: wel pathologie, maar geen pocket te sonderen (meestal wegens de vorm van de kroon. Een solo-opname kan uitkomst bieden.
Advies: bij vermoeden van peri-implantitis of niet te behandelen mucositis, patiënt terugverwijzen naar de implantoloog.

Categorie: Mondhygienist

Braun Plakcontrol met Perio-Aid gel (géén schurende tandpasta, titanium en goud zijn namelijk zachte materialen) en interdentale borsteltjes (ragers) in de zijdelingse delen. In het bovenfront niet rageren, maar flossen tenzij er geen papillen zijn (anders gaan de papillen weg).

Categorie: Mondhygienist

Een goed gebit begint bij een gezond fundament. Gezond tandvlees is een vereiste voorafgaand aan een behandeling met implantaten, maar is ook belangrijk voor uw algemene (gebits)gezondheid.
De preventie assistente en  mondhygiëniste vervullen een belangrijke taak. Zij begeleiden u bij de verzorging van uw gebit. En zorgen dat eventuele tandvleesontstekingen vroegtijdig worden herkend en behandeld.

Categorie: Mondhygienist

Bij sinuslift / GBR-procedures en afhankelijk van de algemene gezondheid van de patiënt (hartklepafwijking en kunstheup zijn bijvoorbeeld indicaties)

Categorie: Mondhygienist

3I, Nobel Biocare en Straumann implantaten.

Categorie: Mondhygienist

Maakt niet uit, dit hangt van behandelplan af. Het wel of niet aanwezig zijn van bot heeft in ieder geval geen invloed op de indicatie wel of geen implantaat. Dit kan geregenereerd worden. Bijna alle patiënten kunnen met behulp van implantaten behandeld worden mits de algemene gezondheid dit toelaat.

Categorie: Mondhygienist