3 Dimensionale diagnostiek

3 dimensionale diagnostiek- Master Class-
Onze praktijk is gespecialiseerd in de directe tandvervanging. Dit betreft zowel solitaire vervangingen als de vervanging van meerdere tanden/ kiezen of volledige tandbogen. Om op voorhand een diagnose te kunnen stellen of directe tandvervanging mogelijk is, en omdat deze behandeling flapless geschiedt, is 3 dimensionale röntgenologische planning een absolute noodzaak.  Om deze reden hebben wij in 2009 een Scanora CT scanner aangeschaft en is er een stralingsdeskundige 4 in huis.

Naast diagnostiek ten behoeve van implantologische behandeling, waarvoor menig collega verwijst alvorens te implanteren, kan de CT ook van toegevoegde waarde zijn voor diagnostiek op het gebied van:

  • endodontie: niet herkende pijnklachten, beoordeling peri-apex, prognose bepaling radices
  • orthodontie: beoordeling ruimte tussen de radices, ligging geïmpacteerde elementen
  • dento-alveolaire chirurgie: ligging anatomische structuren zoals m3 t.o.v. canalis mandibularis, geïmpacteerde elementen
  • gnatologie: beoordeling TMJ