Implantologie

Implantaatkroon

 

Als een tand of kies al afwezig is, dan is vervanging met behulp van een implantaatkroon de meest elegante methode om het verlies van het gebitselement te herstellen. Er ontstaat geen schade aan de overige tanden en kiezen, omdat er geen gezond glazuur hoeft te worden afgeslepen, zoals dat wél gebeurt bij vervaardiging van een (ets)brug of een (frame)prothese. Eerst wordt het implantaat aangebracht, vervolgens wordt na een genezingsperiode van 3 tot 6 maanden hierop een tand of kies geschroefd.Implantaatkroon – directe tandvervanging

 

De mooiste en beste resultaten worden behaald als een implantaat direct na het trekken van de tand of kies wordt aangebracht. Tevens gaat het comfort voor u als patiënt er enorm op vooruit omdat u in plaats van 3 tot 4 operaties maar 1 behandeling nodig is om het implantaat aan te brengen. Dit houdt in: verwijderen van de tand/kies, direct plaatsen van een implantaat en direct vervaardigen van een kunststof tand of kies hierop. U gaat direct met een vaste tand naar huis en hoeft geen uitneembare prothese te dragen. Na een genezingsperiode van 3 tot 6 maanden wordt er een porseleinen tand of kies gemaakt.Implantaatbrug

 

Als er meerdere tanden of kiezen afwezig zijn is een implantaatbrug meestal de beste manier om de functies van het gebit weer volwaardig te herstellen. Het comfort en het kauwvermogen van een implantaat gedragen brug of implantaat gedragen kronen is vele malen beter dan van een frameprothese. Eerst worden de implantaten geplaatst. Na een genezingsperiode van 3 tot 6 maanden wordt hierop de porseleinen brug aangebracht.Implantaatbrug – directe vervanging

 

De mooiste en beste resultaten worden behaald als implantaten direct na het trekken van de tanden of kiezen worden aangebracht. Tevens gaat het comfort voor u als patiënt er enorm op vooruit omdat u in plaats van 3 tot 4 operaties maar 1 behandeling nodig is om de implantaten aan te brengen. Dit houdt in: verwijderen van de tanden/kiezen, direct plaatsen van de implantaten en direct vervaardigen van kunststof tanden of kiezen hierop. U gaat direct met een vaste voorziening naar huis en hoeft geen uitneembare prothese te dragen. Na een genezingsperiode van 3 tot 6 maanden wordt er een porseleinen brug gemaakt.Klikgebit

 

Veel prothesedragers hebben een geslonken kaak en krijgen als gevolg daarvan klachten die variëren van pijn bij kauwen, een ingevallen mond, kapotte mondhoeken tot het loskomen van de prothese tijdens spreken, lachen, hoesten of niezen. Daardoor voelt men zich onzeker in het bijzijn van anderen. Een klikgebit biedt dan uitkomst. Afhankelijk van uw situatie zijn drukknoppen of een staafconstructie op twee, drie of vier implantaten noodzakelijk. Als u volledig tandeloos bent in de onderkaak en één of meerdere van bovengenoemde klachten heeft, kunt u een afspraak maken voor een  consult. In dit geval wordt deze behandeling vergoed vanuit de Basisverzekering.
Als er verlies optreedt van de boventanden, is er meestal nog wel voldoende houvast om een prothese te dragen. In sommige situaties is dit echter niet het geval, bijvoorbeeld als er te weinig kaakwal aanwezig is voor houvast van de prothese. In een dergelijk geval is een klikgebit op vier of zes implantaten de aangewezen oplossing. Soms is er te weinig botvolume aanwezig voor het aanbrengen van implantaten in de bovenkaak en is er voorafgaand een botherstellende operatie noodzakelijk.


 


De “All-on-4 brug”

 

Veel mensen laten het tegenwoordig liever niet meer zover komen dat zij een gebitsprothese moet gaan dragen. Als alternatief laat men een zogenaamde “All-on-4 brug” vervaardigen waarbij de als verloren te beschouwen tanden in één dag worden vervangen door een vaste brug op implantaten. Soms is het ook mogelijk om een gebitsprothese in één dag te vervangen door een vaste brug volgens ditzelfde concept.  Na 3 tot 6 maanden kan dan de definitieve kunstofbrug met titaniumversteviging of definitieve porseleinen brug vervaardigd worden. Steeds meer mensen kiezen voor een vaste voorziening boven een uitneembaar kunstgebit.