Meteen door

Meteen Door icon
Nu het behandelprotocol voor de directe tandvervanging zoals uitgewerkt en beschreven door Tristan Staas en Edith Groenendijk een betrouwbare en voorspelbare behandelingsmethode blijkt te zijn is de landelijke campagne METEEN DOOR van start gegaan. De kick-off betrof een openingsseminar in het Louwman museum te Wassenaar. Staas belichtte de procedure en zijn eerste wetenschappelijke resultaten. Groenendijk legde aan de hand van klinische casus uit waarom directe tandvervanging de voorkeur heeft boven het early of delayed protocol en wat de klinische implicaties daarvan zijn voor de tandarts in de praktijk. Tot slot gaf Prof. Dr. Gerry Raghoebar een wetenschappelijke onderbouwing van het immediate replacement protocol. Volgens Raghoebar doet een tandarts zijn/haar patiënt te kort als er teveel bot verloren gaat waardoor een meer uitgebreide behandeling noodzakelijk is.

Video

http://youtu.be/Gmbdn7K36-g
Videoimpressie van de kickoff op in het Louwman museum.
http://youtu.be/c1eULgj3M-Y
Videoimpressie van de lezing van Edith Groenendijk.

Immediate replacement

Dat het onderwerp “IMMEDIATE REPLACEMENT” een hot item is blijkt uit de grote opkomst van meer dan 150 tandartsen. De campagne “METEEN DOOR” richt zich zowel op tandartsen als patiënten.
Voor beide zetten we de belangrijkste punten op een rij:

 • directe tandvervanging (immediate replacement) heeft de voorkeur boven early placement (implanteren 2 maanden na extractie) of de delayed protocol (plaatsing van implantaten: 3 maanden na extractie van een gebitselement)
 • bewezen is dat de meeste botresorptie, en daarmee ook verlies van de weke delen(tandvlees/papillen), optreedt in de eerste 3 maanden na verwijdering van een gebitselement (gemiddeld 34% horizontaal botverlies in de eerste 3 maanden na extractie en 29-63% na 6 maanden)
 • op het moment dat botresorptie heeft plaatsgevonden, volgt het tandvlees. In de esthetische zone kunnen we dan alleen nog tot een esthetisch bevredigend resultaat komen door het bot opnieuw te reconstrueren (delayed protocol)
 • advies aan de tandarts: extraheer daarom niet voordat u de patiënt naar de tandarts-implantoloog verwijst
 • van belang is dat patiënten tijdig worden verwezen, namelijk voordat zich verlies van bot (door bijvoorbeeld een door sluimerende ontsteking) voordoet
 • dit betekent dat bij aanhoudende klachten na een wortelkanaalbehandeling niet meer automatisch verwezen wordt naar de kaakchirurg (voor een apex resectie).

Procedure

Bij twijfel over de prognose kan worden verwezen voor een CT scan en kan gekozen worden voor endodontische herbehandeling of immediate replacement. Dit ter voorkoming van grote botdefecten.
Het is onverantwoord om flapless en immediate te implantaren zonder 3 D-diagnostiek

Wanneer te verwijzen

 • als gebitselement als verloren te beschouwen is
 • als prognose onduidelijk is (bv. bij aanhoudende klachten na endo)
 • als diagnose onduidelijk is (bv op verdenking van wortelfractuur of wortelresorptie)

Tenslotte is het goed te weten dat mocht een implantaat (nog) niet geplaatst worden, maar een gebitselement is wel als verloren te beschouwen, het van groot belang is toch te verwijzen voor een ridge preservation procedure. Het is bewezen dat ridge preservation een effectieve behandelmethode is om maximaal botvolume te behouden na extractie.

Wat kan Implantologie Den Haag voor de tandarts betekenen?

Implantologie Den Haag beschikt als enige kliniek in de regio Haaglanden over een Scanora CBCT scanner voor 3D röntgen diagnostiek en – planning, daarom kunt u patiënten verwijzen voor een diagnosestelling.

 • kunt u patiënten verwijzen voor bepaling van de prognose van een gebitselement
 • kunt u patiënten verwijzen voor directe tandvervanging (geen flapless surgery zonder CT planning)
 • kunt u patiënten verwijzen voor implantologie in de breedste zin des woords
 • cursus indicatiestelling, vervaardiging suprastructuur, nazorg en complicatiemanagement