General Information

Telefonische bereikbaarheid

Voor het maken van afspraken of voor inlichtingen is de praktijk op alle werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 070-3561942 vanaf 08:00 tot 17:00 uur.
Bij ernstige spoedgevallen met betrekking tot implantologische behandelingen buiten deze tijden kunt u contact opnemen met 070-3106232
Voor alle overige spoedgevallen buiten de vermelde uren kunt u contact op nemen met de spoedgevallendienst via 070-3110305 of uw huistandarts, de waarnemer van uw huistandarts, uw huisarts of de EHBO.
Openingstijden Voor behandelingen is de praktijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur. Op woensdag van 08:00 tot 12:30 uur. Behandelingen vinden uitsluitend plaats na afspraak. Indien u een afspraak niet kunt nakomen en u deze niet tenminste 24 uur van tevoren annuleert, kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Medische gegevens

Tijdens het eerste consult wordt u verzocht een medische vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze lijst wordt uw gezondheidssituatie bekeken.Wij verzoeken u om tijdig wijzigingen in uw gezondheidstoestand of medicijngebruik te melden. Uw medisch dossier blijft binnen kliniek.

Privacy

De zorgverlener moet de privacy van u als patiënt beschermen en bewaren. Alles wat besproken is, wordt vertrouwelijk behandeld. Behandelingen mogen alleen met uw toestemming worden uitgevoerd. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privé-gegevens.

Informatie en klachten

Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u om dit te melden bij de balie of bij de praktijkmanager. Wij zullen altijd proberen om samen met u een oplossing te vinden. Kijkt u voor de garantievoorwaarden op de desbetreffende pagina. Mochten wij er gezamelijk toch niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Tandheelkunde Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Gebouw ‘Kennemerhaghe’, Leidsevaartweg 99 – 4e etage, 2106 AS HEEMSTEDE. Tel. 023 – 524 93 87 (op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 – 17:30 uur). E-mail: kc@ant-online.nl.

Hier verkrijgt u deskundige informatie over tandheelkundige behandelingen of over het indienen van klachten. Voor meer informatie www.ant-tandartsen.nl

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). U ontvangt vóór de behandeling een begroting. Als u zich vervolgens onder behandeling laat stellen committeert u zich aan de kosten die gerelateerd zijn aan deze behandeling. Een vervolgbehandeling wordt niet uitgevoerd wanneer er nog onbetaalde rekeningen zijn. Nota’s dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, ook als u betaalt via een zorgverzekeraar. Na 14 dagen kan er rente in rekening worden gebracht.

  • Quality

    Quality is of paramount importance at TEK Groenendijk and thanks to the hard work of our motivated team the practice is ISO 9001 certified.
  • Disclaimer

    The information on this website has been compiled with the greatest of care. Neither the hosting service nor ... Lees meer
  • Warranty terms

    Algemene informatie Indien u patiënt bent bij TEK Groenendijk / Implantologie Den Haag, kunt u het volgende van ... Lees meer